نصب بنرهای اطلاع رسانی و هشدار استعمال دخانیات

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی بنرهایی با موضوع هشدار استعمال دخانیات در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود:با توجه به ضرورت اطلاع رسانی و هشدار در خصوص استعمال دخانیات و تاثیرات جبران ناپذیر دخانیات بر بدن انسان، این بنرها در سطح شهر اراک نصب گردیده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش