نصب بنرهای هشدار و رعایت ایمنی در نصب اصولی وسایل گازسوز در فصل سرما

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی بنرهای هشدار نصب اصولی و ایمن وسایل گازسوز در سطح شهر اراک نصب گردید.

     حسنی سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود:هر ساله با آغاز فصل سرما و استفاده شهروندان از وسایل گازسوز بنرهایی با محتوای آموزشی و هشدار در رعایت اصول ایمنی در نصب بخاری ها و وسایل گازسوز در سطح شهر نصب می گردد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش