تهیه و پخش موشن گرافی پویش (پسماند شما) در فضای مجازی

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، در ادامه آگاه سازی شهروندان در خصوص پیوستن به (پویش پسماند شما) و فرهنگسازی این موضوع موشن گرافی با موضوع مذکور توسط سازمان تهیه و در فضای مجازی پخش شد.
     لازم به ذکر است در این طرح از شهروندان خواسته شده راس ساعت ۹ شب نسبت به تخلیه زباله جهت حفظ بهداشت محیط و سلامت پاکبانان در سطل تعبیه شده اقدام نمایند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش