اجرای پرفورمنس به مناسبت روز جهانی بدون خودرو در اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی عصر سه شنبه اول مهر ماه به مناسبت روز جهانی بدون خودرو گروهی از هنرمندان شهر اراک به اجرای پرفورمنس پرداختند.

     حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود:با توجه به نامگذاری روز سه شنبه اول مهر به عنوان روز جهانی بدون خودرو و لزوم فرهنگ سازی در استفاده از دوچرخه و پیاده روی در مسیرهای پیاده راه و تاثیر این موضوع بر ساختار و سلامت بدن انسان، این گروه از هنرمندان شهر اراک به اجرای پرفورمنس با موضوعات فوق در مسیر میدان شهدا تا میدان هفت تیر پرداختند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش