جلسه برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع جرم شهرداری اراک

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک جلسه هم اندیشی تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع جرم شهرداری اراک برگزار شد.

    در این جلسه که در دفتر حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی و با حضور سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری،مدیر اداره بازرسی ،رئیس اداره امور ارتباطات، و کارشناس اداره حقوقی شهرداری اراک برگزار شد مقرر گردید کمیته پیشگیری از وقوع جرم شهرداری اراک تشکیل گردد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش