مشارکت و اجرای تبلیغات شهری "پویش ایران همدل"

     به گزارش روابط عمومی سازمان  فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در راستای اجرای پویش ایران همدل ۲ و اطلاع رسانی شهروندان جهت پیوستن به این پویش، بنرهایی طراحی ، چاپ و در سطح شهر جهت اطلاع رسانی عموم شهروندان نصب شد.

     هدف از این طرح، دعوت از افراد خیر جهت تامین اقلام مورد نیاز دانش آموزان کم بضاعت و بی بضاعت بوده که با عنوان رویداد عاطفه ها قرار است در سطح کشور اجرا شود.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش