اولین نشست سوگواره ملی شعر عاشورایی اراک

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی امروز پنج شنبه 23 مرداد اولین نشست سوگواره ملی شعر عاشورایی اراک در محل خانه فرهنگ برگزار شد.

    طی این جلسه که با حضور حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی و معاونین سازمان و تعدادی از شاعران و فعالان عرصه شعر آیینی و در خانه فرهنگ برگزار شد، حسنی سرپرست سازمان ضمن خیر مقدم گویی به حاضرین مقدمه ای را پیرامون چرایی برگزاری این نشست در راستای هم افزایی بیشتر سازمان با شعرای اراک و دریافت نظرات و پیشنهادات عنوان نمود. در ادامه حاضرین نظرات خود را در خصوص برگزاری این سوگواره عنوان نمودند.در پایان سرپرست سازمان ضمن ابراز خرسندی از تعامل و گفتگوی انجام شده بیان داشت اراک از مناطق شاعر خیز کشور بوده و امیدواریم با تعامل و همکاری هر چه بیشتر و بهتر جهت انجام این مهم بتوانیم طوري برنامه ريزي کنيم تا از حداکثر ظرفيت نهادهاي استان مرکزی و شهرستان اراک استفاده نماییم.


آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش