اولین بازخوانی سرود اراک در پیاده راه امیرکبیر و همزمان با عید سعید غدیر

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی اولین بازخوانی سرود اراک در پیاده راه امیرکبیر و همزمان با عید سعید غدیر توسط گروه سرود آوای آسمان اجرا گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: در راستای گرامیداشت عید سعید غدیر،ایجاد نشاط اجتماعی و ایجاد حس تعلق اجتماعی این برنامه امروز شنبه 18 مرداد ماه و همزمان با عید سعید غدیر در پیاده راه امیرکبیر اجرا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش