نورافشانی پیاده راه امیر کبیر و میدان سرداران به مناسب عید سعید غدیر

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به مناسبت عید سعید غدیر در دو نقطه از شهر مراسم نورافشانی برگزار گردید.

     حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: به مناسبت عید سعید غدیر و ایجاد نشاط در بین شهروندان مراسم نورافشانی در پیاده راه امیرکبیر و مصلای اراک برگزار گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش