نصب چهار سیستم پخش خودکار اذان دیگر در سطح بوستانهای شهر اراک

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی به مناسبت دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر چهار بوستان شهر اراک مجهز به سیستم پخش خودکار اذان شدند.

   حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود: با مشارکت سازمان سیما،منظر و فضای سبز چهار بوستان دانشجو،شهر،خیبر و مسافر به سیستم پخش خودکار اذان مجهز شدند. ایشان در ادامه افزودند سال قبل نیز چهار پارک سطح شهر اراک به این سیستم مجهز شده بودند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش