اجرای سرود کاروان امامت و ولایت با حضور در شهرک های شهر اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، چهارشنبه 15 مرداد ماه ششمین روز از اجرای برنامه کاروان امامت و ولایت توسط گروه های سرود آوای آسمان و سماء در کوی شهر صنعتی ،خیابان بهزیستی و شهرک های امام صادق (ع)،حمید و الغدیر برگزار گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش