اجرای جشنواره استانی همدلی با غدیر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی جشنواره استانی همدلی با غدیر آغاز گردید.

حسنی سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در خصوص این جشنواره عنوان نمود:جشنواره استانی همدلی با غدیر در راستای پاسداشت دهه امامت و ولایت و به صورت استانی و با مشارکت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی برگزار خواهد شد.


بخش های جشنواره :
*نقاشی کودکان در دو بخش:
زیر هشت سال
هشت سال تا دوازده سال

*عکسی با موبایل

 *دابسمش


موضوعات:
بخش نقاشی کودکان، کرونا(ما کرونا را شکست می دهیم )

بخش عکاسی با موبایل شامل بخش عمومی ( کرونا را شکست می دهیم )
 
بخش ویژه مدافعان سلامت با عکس سلفی از فعالیت خود حین خدمت

بخش دابسمش خوانش یک دقیقه ای از ترانه سر به هوا  ( اثر مهدی عبدلی)


ارسال آثار از طریق پیام رسانها به شماره همراه ۰۹۳۰۸۶۲۱۴۱۰

 آخرین مهلت ارسال اثر: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش