نصب بنرهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح شهر اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی بنرهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمود:با توجه به درپیش بودن دوازدهم تیرماه سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بنرهایی با مشارکت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در راستای فرهنگ سازی و استفاده از کالای ایرانی نصب نموده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش