نمایشگاه شهری عکس "سلام بر خرمشهر"

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی نمایشگاه شهری عکس با عنوان "سلام بر خرمشهر" با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی و حوزه هنری استان مرکزی برپا گردید.

    در این نمایشگاه شهری که در میدان شهدا و میدان سرداران برپا شده است آثاری با موضوع آزاد سازی خرمشهر در دید عموم قرار گرفته است.

    این نمایشگاه  از یکم تا پنجم خرداد ماه جهت نمایش عموم برپا می باشد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش