نمایشگاه شهری آثار تجسمی به مناسبت روز جهانی قدس

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی نمایشگاه شهری آثار تجسمی به مناسبت روز جهانی قدس در شهر اراک برپا گردید.

    در این نمایشگاه شهری که در میدان شهدا و میدان سرداران برپا شده است آثاری با موضوع قدس در دید عموم قرار گرفته است.

    این نمایشگاه با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی و حوزه هنری استان مرکزی از یکم تا پنجم خرداد ماه جهت نمایش عموم برپا می باشد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش