اولین جلسه تدوین منشور فرهنگی و اجتماعی شهر اراک برگزار شد

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی اولین جلسه تدوین منشور فرهنگی و اجتماعی شهر اراک با حضور مدیران و مسئولین استانی و شهر اراک در محل دانشگاه اراک برگزار شد.

    در این جلسه که چند تن از مدیران کل استان، مدیران دستگاه ها و نهادهای اجرایی، رئیس دانشگاه اراک،معاونین دانشگاه ها، سورانه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر اراک، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری و سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک حضور داشتند، اعضای جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات دستگاه مربوطه خود در تدوین منشور فرهنگی و اجتماعی پرداختند و در پایان مقرر شد اعضای این جلسه نظرات و پیشنهادات نهایی خود را به صورت کتبی به دبیرخانه ارسال نمائید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش