نصب بنر و تبلیغات محیطی با موضوع هشدارهای بهداشتی در شب های قدر

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در راستای رعایت موارد بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا بنرها و تبلیغات محیطی جهت رعایت این موارد در شب های قدر نصب و پخش گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش