نصب بنرهای هشدار ویروس کرونا در سطح شهر اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی بنرهای آموزشی و هشداری کرونا ویروس در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمودند: این بنرها با موضوع هشدارها و مطالب آموزشی با موضوع کرونا می باشد که با مشارکت مرکز بهداشت استان تهیه و نصب گردیده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش