تبلیغات محیطی تبریک سال نو با #نوروز در خانه

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی بنرهای تبریک سال نو با #نوروز در خانه نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به عموم شهروندان و آرزوی سلامتی برای آنها عنوان نمودند:هرساله در قالب تبلیغات محیطی فرا رسیدن سال نو را جشن می گرفتیم و امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا این تبلیغات با #نوروز در خانه و شعارهای هشدار ویروس کرونا طراحی،چاپ و نصب گردیده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش