نصب استیکرهای نوروزی با #نوروز در خانه

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی استیکرهای نوروزی در سطح شهر اراک نصب گردید.

    حسنی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نموند: امسال نیز همچون سنوات قبل تبلیغات محیطی و تیریک سال نو در قالب استیکرهای نوروزی چاپ و نصب گردید و با توجه به شیوع ویروس کرونا امسال این پیام تبریک با #نوروز در خانه به منظور تشویق شهروندان به ماندن در خانه جهت قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا طراحی،چاپ و نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش