آغاز پویش "بازی در خانه"

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی در جهت پر نمودن اوقات کودکان در منزل پویش "بازی در خانه" آغاز شد.

     حسنی سرپرست سازمان در این خصوص عنوان نمودند:سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در راستای پر نمودن اوقات فراغت کودکان که این روزها به خاطر شیوع ویروس کرونا در منزل هستند این بازی ها را طراحی و به صورت روزانه در فضای مجازی پخش خواهد نمود.وی افزود این روند تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش