پخش انیمیشن چهارشنبه سوری

      به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی انیمیشن چهارشنبه سوری از مجموعه دوگوله در فضای مجازی پخش گردید.

     حسنی سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در این خصوص عنوان نمودند: این انیمیشن جهت یادآوری مراسمات کهن و هشدار در خصوص رعایت نکات ایمنی در شب چهارشنبه سوری تولید و پخش گردیده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش