دوره مهارت های زندگی با موضوع شناسایی زنان و دختران با اختلالات انعقادی

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی دوره مهارتهای زندگی با موضوع شناسایی زنان و دختران با اختلالات انعقادی در فرهنگسرای شهر برگزار گردید.

    در این دوره آموزشی که با حضور بانوان شاغل در شهرداری ،مناطق و سازمانهای تابعه برگزار گردید مطالب آموزشی با موضوع فوق ارائه گردید.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش