نشست مدیران و کارشناسان شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک با موضوع آسیب های اجتماعی

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی نشست مدیران و کارشناسان شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر اراک در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی با موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد.

     در این نشست که با حضور مهندس شفیعی شهردار اراک،معاونین و مدیران شهری برگزار شد موضوعات و مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی در شهر اراک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین در جلسه قبل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر اراک، نقش سازمان حمل و نقل و بار مسافر در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی با حضور رئیس،معاونین و کارشناسان این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش