اولین بازدید از بخش درون مدرسه ای پنجمین جشنواره هنر استفاده از دور ریختنی ها

  

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی اولین بازدید از بخش درون مدرسه با حضور سرپرست و مدیران سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی و مسئول تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 از مدرسه شهید بهرامی صورت پذیرفت.

     بخش درون مدرسه ای پنجمین جشنواره هنر استفاده از دورریختنی ها تا 10بهمن ماه در سطح 82 مدرسه ناحیه 1 و2 ادامه دارد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش