برگزاری جلسه هم اندیشی جهت برگزاری جشن یلدا

    

     جلسه هم اندیشی برگزاری جشن یلدا در سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی با حضور انجمن ها و موسسات خیریه برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در این جلسه مقرر گردید جشن یلدا ویژه موسسات و انجمنهای خیریه با حضور حداکثری خانوادهای تحت پوشش این موسسات برگزار و با برنامه ریزی مناسب، برنامه با نشاطی برای آنها برگزار شود.

     حسنی سرپرست سازمان در این خصوص عنوان نمودند جشن یلدا جهت استفاده خانواده های آسیب پذیر برنامه ریزی شده است تا این خانواده ها هم بتوانند از برنامه های فرهنگی و اجتماعی بهره مند گردند. 

 

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش