جلسه هم اندیشی سه شنبه های شاد کودکان

     جلسه هم اندیشی سه شنبه های شاد کودکان با حضور رئیس و کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان در محل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برگزار گردید.

     به گزارش اداره روابط عمومی سازمان این جلسه در راستای اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی جهت استفاده مهدهای کودک برگزار و بر حضور حداکثری کودکان در این برنامه تاکید گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش