جلسه هم اندیشی جشنواره هنر استفاده از دور ریختنی ها

     جلسه هم اندیشی برگزاری پنجمین جشنواره هنر استفاده از دور ریختنی ها، امروز دوشنبه ساعت 8:30 با حضور نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 و همچنین کارشناسان سازمان مدیریت پسماند و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در محل این سازمان برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با توجه به برگزاری چهار دوره موفق جشنواره فوق، این سازمان در نظر دارد با برنامه ریزی مناسب پنجمین دوره این جشنواره را با همت و تلاش مضاعف و با مشارکت حداکثری دستگاههای ذیربط در سال جاری برگزار نماید. 

     در این جلسه بر لزوم مشارکت حداکثری مدارس در این طرح و ترغیب و تشویق دانش آموزان جهت حضور در این جشنواره تاکید گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش