برگزاری کلاس شرح و تفسیر شاهنامه در خانه فرهنگ اراک

     فعالیت خانه فرهنگ اراک با برگزاری کلاس شرح و تفسیر شاهنامه رونق تازه ای یافت.

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی دوره ادبی شرح و تفسیر شاهنامه با هدف بسط و گسترش ادبیات و زبان فارسی در ساعت16:30 روز های یکشنبه میزبان ادب پژوهان و هنرجویان دوره های ادبی است. 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش