نصب سیستم های هوشمند پخش اذان در بوستانهای سطح شهر

     با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک و سازمان سیما منظر و زیباسازی فضاهای شهری و با مد نظر قراردادن دستور شهردار اراک مبنی بر پخش اذان در بوستانهای اراک،  سیستم های پخش هوشمند اذان در بوستانهای سطح شهر نصب شد.

     حسنی با ذکر این خبر افزود این سیستمها در اوقات شرعی به طور خودکار اذان را در چهار بوستان امیر کبیر، آزادی، ملت و شهدای گمنام پخش خواهند نمود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش