حضور پررنگ شهروندان در دوره های اوقات فراغت سراهای محله در تابستان سال جاری

 

     دوره های اوقات فراغت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در 10 سرای محله مورد استقبال گسترده شهروندان در تابستان سال جاری قرار گرفت.

     حسنی با اشاره به اینکه سرای محلات یک ایده نو و موثر در راستای تحقق اهداف فرهنگی در اراک می باشد، اظهار کرد: تابستان امسال با همکاری آموزش و پرورش ده مدرسه در ده نقطه شهر به عنوان سرای محله در نظر گرفته شد و آموزشهای رایگان متعدد از جمله کلاسهای قرآن، آموزش های روانشناسی و مهارتهای زندگی، آموزشهای بهداشتی و تغذیه، امداد و نجات و آموزشهای توانمند سازی بانوان مثل خیاطی، گلدوزی و ... به شهروندان گرامی ارائه نمود. وی افزود: این طرح ها به منظور بهبود روش زندگی در محلات مختلف شهر برپا و با استقبال گسترده بیش از دو هزار بانوی اراکی مواجه شد.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش