برگزاری کارگاه دو روزه پوستر "روز اراک"

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک سه شنبه 5 شهریور ماه کارگاه دو روزه طراحی پوستر " روز اراک" با حضور 20 گرافیست بومی و غیر بومی با نظارت و داوری امیر حسین عبادیان در سالن جلسات سازمان آغاز گردید.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش