برگزاری جلسه توجیهی و مبانی مدیریت بحران در فرهنگسرای سیدالشهدا

     با مشارکت معاونت خدمات شهری، اداره مدیریت بحران و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری دوشنبه 14 مرداد ماه جلسه توجیهی و مبانی مدیریت بحران در فرهنگسرای سیدالشهدا (ع) برگزار گردید.

     حسنی با ذکر این خبر افزود این جلسه توجیهی آموزشی که ویژه بانوان برگزار شد پیرو طرح دوام آفتاب (د: داوطلب، و: واکنش، ا: اضطراری، م: محله) می باشد که از مرداد ماه سال 97 با هدف آموزش شهروندان و افزایش میزان آمادگی آنها در برابر بحران ها و حوادث شهری به اجرا درآمده است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش