برگزاری گفتمان شهروندی در خصوص تخریب خانه های قدیمی در فصل بهار


 

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، 16 تیر ماه گفتمان شهروندی با موضوع تخریب خانه های قدیمی در بارندگی های فصل بهار و با حضور فعالان مدنی، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر، محصولی عضو شورای اسلامی شهر، مدیر کل میراث فرهنگی، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و زندیه وکیلی مدیر منطقه دو در ساختمان خانه فرهنگ برگزار شد.

     در این نشست هر یک از اعضا دغدغه های خود را در خصوص خانه های قدیمی و میراث فرهنگی شهر اراک اعلام اعلام نمودند. در نهایت مدیر کل میراث فرهنگی بعد از استماع و جمع بندی نظرات اعضای حاضر در جلسه مقرر نمود توجه بیشتری در این حوزه صورت پذیرد.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش