اجرای پرفورمنس در میادین، بازار، خیابانها، مناطق تجاری و پارکهای سطح شهر اراک به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در حوزه مبارزه با تکدی گری

 

     به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک و هنرمندان استان مرکزی از 31 خرداد ماه پرفورمنس هنری در میادین، بازار، خیابانها، مناطق تجاری و پارکهای سطح شهر اراک در حوزه مبارزه با تکدی گری اجرا شد.

     حسنی سرپرست سازمان با ذکر این خبر افزود این پرفورمنس در حوزه مبارزه با تکدی گری و جهت آگاه سازی مردم انجام می شود. لازم به ذکر است اجرای این پرفورمنس تا 5 تیر ماه ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش