برگزاری جشنواره ورزش و بازی های بومی و محلی در جشنواره شوق بندگی

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری، عصر روز گذشته جشنواره ورزشی و بازی های بومی و محلی در حاشیه جشنواره شوق بندگی در بوستان ملت برگزار گردید.

    حسنی سرپرست سازمان با ذکر این مطلب افزود: این جشنواره در رشته های ورزشی دارت، فریزبی، تیروکمان و بازی های مختلف بومی و محلی برگزار گردید. همچنین تعداد 100 ورزشکار همزمان به طناب زنی در محیط این جشنواره پرداختند. وی افزود: ترغیب شهروندان به ورزش های همگانی از مهمترین دغدغه های این سازمان در سال های اخیر بوده و برگزاری و توسعه همایش و مسابقات متنوع ورزشی و ایستگاه های ورزش صبحگاهی از جمله اقدامات این سازمان در سال های اخیر بوده است.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش