بازدید فرمانده سپاه ناحیه اراک از ویژه برنامه پارک معرفت در بوستان ملت

    شامگاه 11 خرداد ماه فرمانده سپاه ناحیه اراک و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک از ویژه برنامه پارک معرفت در بوستان ملت در میان استقبال شهروندان از این طرح بازدید به عمل آوردند.

    حسنی نیز ضمن تشریح فعالیت های سازمان توضیحاتی در خصوص اهداف، برنامه ها و نحوه برگزاری این طرح فرهنگی ارائه نمود.

     در این بازدید فرمانده سپاه ناحیه اراک از نزدیک در جریان چگونگی این طرح معرفتی ماه رمضان قرار گرفت و از تلاشهای صورت گرفته در این راه تقدیر و تشکر نمود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش