بازدید دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از ویژه برنامه پارک معرفت در بوستان ولیعصر (عج)

 

    شامگاه گذشته 28 اردیبهشت ماه ملک حسینی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از غرفه های ویژه برنامه پارک معرفت در بوستان گلبرگ بازدید به عمل آوردند.

   ملک حسینی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ضمن تشکر از سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و برگزار کنندگان این طرح، استمرار این حرکت فرهنگی را در راستای کاهش تقاضا و میل به موادمخدر مؤثر دانست.

    حسنی نیز ضمن تشریح فعالیت های سازمان توضیحاتی در خصوص اهداف، برنامه ها و نحوه برگزاری این طرح فرهنگی ارائه نمود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش