پخش اذان در سه بوستان ملت، بانوان و شهر صنعتی (جشنواره لاله) و دو فرهنگسرای شهر و سیدالشهدا

 

     به دستور شهردار اراک و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از امروز 22 اردیبهشت ماه و همزمان با اذان ظهر با حضور مسئولین شهری در سه بوستان ملت، بانوان و و شهر صنعتی (جشنواره لاله) و دو فرهنگسرای شهر و سیدالشهدا در اوقات شرعی طنین روح بخش اذان پخش شد. همچنین در فاز اول در 4 بوستان دیگر با نصب زیر ساختهای مورد نیاز این امر عملیاتی خواهد بود.

      حسنی سرپرست سازمان با ذکر این خبر افزود پخش اذان در کل بوستانهای سطح شهر در برنامه آتی شهرداری است.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش