برگزاری همایش آشنایی با تازه های دیابت و پمپ انسولین

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، صبح امروز همایش آشنایی با تازه های دیابت و پمپ انسولین با همکاری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) در فرهنگسرای شهر برگزار گردید.

     در این همایش دکتر داودی آهنگر و کارشناسان حوزه تغذیه و دیابت در خصوص راه های مقابله با دیابت نوع 1 و 2 و تازه های علمی این حوزه سخنرانی نمودند.

     

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش