نمایش # 
عنوان نمایش از %s
هجدهمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان در آمفی تئاتر روباز بوستان امیرکبیر 31 تیر 1398
هفدهمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان در آمفی تئاتر روباز بوستان امیرکبیر 30 تیر 1398
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی بچه های مسجد در دو روز آخر هفته در مساجد سطح شهر 29 تیر 1398
شانزدهمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان در آمفی تئاتر روباز بوستان امیرکبیر 29 تیر 1398
پانزدهمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان در آمفی تئاتر روباز بوستان امیرکبیر 29 تیر 1398
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی بچه های مسجد در مساجد صاحب الزمان(عج) و انصارالحسین (ع) 27 تیر 1398
چهاردهمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان در آمفی تئاتر روباز بوستان امیرکبیر 27 تیر 1398
برگزاری همایش مدیریت بهینه منابع آب در فرهنگسرای شهر 26 تیر 1398
سیزدهمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان در آمفی تئاتر روباز بوستان امیرکبیر 26 تیر 1398
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی بچه های مسجد در مساجد حاج تقوی و حضرت ابوالفضل (ع) 26 تیر 1398

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش