راهیابی تیم دارت شهرداری اراک به مرحله بعد مسابقات دارت مجازی کلانشهرهای کشور به میزبانی شیراز

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، مسابقات دارت مجازی  کلانشهرهای کشور به میزبانی شیرازی آغاز گردید.

    در روز اول برگزاری این مسابقات تیم دارت شهرداری اراک توانست با شکست رقیبان خود به مرحله بعد این مسابقات صعود نماید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش