تجهیز و رنگ آمیزی دو زمین والیبال بوستان شهدای گمنام

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک عملیات تجهیز، بازسازی و اصلاح دو زمین والیبال بوستان شهدای گمنام توسط این سازمان انجام شد.
   حسنی سرپرست سازمان در رابطه با خبر فوق اظهار داشت: با توجه به اینکه سالیان زیادی از احداث دو زمین ورزشی والیبال در پارک شهدای گمنام می گذرد و به علت فرسوده شدن ست های ورزشی و کف پوش دو زمین والیبال بوستان مذکور، عملیات بهسازی و بازسازی با رنگ آمیزی زمین ها، تعویض فنس و تعویض پایه های والیبال در دستور کار این سازمان قرار گرفته که به همت کارشناسان ورزشی این سازمان انجام شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش