نصب میزهای پینگ پنگ و شطرنج در بوستان های کوثر، شهدای گمنام و قائم اراک

 

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، در ادامه تجهیز بوستان های سطح شهر اراک به وسایل ورزشی و با هدف افزایش شور و نشاط اجتماعی میان شهروندان و همچنین ترویج فرهنگ ورزش های همگانی، میزهای تنیس و شطرنج توسط این سازمان تهیه و با همکاری عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در سه بوستان کوثر، شهدای گمنام و قائم نصب شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش