نصب میزهای تنیس و شطرنج در بوستان های ترنم، کلاله، بدر، پونه و غدیر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، در ادامه تجهیز بوستان های سطح شهر اراک به تجهیزات ورزشی، با هدف افزایش شور و نشاط اجتماعی میان شهروندان و همچنین ترویج فرهنگ ورزش همگانی، میزهای تنیس و شطرنج توسط این سازمان تهیه و با همکاری عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در بوستان های ترنم، کلاله ، بدر ، پونه و غدیر نصب شد، که امید است به نحو مطلوبی توسط شهروندان مورد استفاده قرار گرفته و موجبات رضایتمندی آنان را فراهم آورد .

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش