بازدید رحمتی رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اراک از امکانات ورزشی نصب شده در بوستان های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان، صبح روز پنج شنبه سوم شهریورماه رحمتی رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اراک به همراه حسنی سرپرست سازمان، از بوستان های سطح شهر اراک بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان مسائل ، مشکلات، امکانات و تجهیزات ورزشی نصب شده در پارک ها قرار گرفتند.
طی این بازدید رحمتی با اشاره به ترویج ورزش همگانی بین شهروندان افزود: رویکرد ما در شورای شهر در کنار کارهای عمرانی و خدماتی توجه ویژه به برنامه های فرهنگی ورزشی بوده و امیدواریم با تجهیز این اماکن گامی موثر در توسعه ورزش شهروندان برداریم.
 
 
 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش