تجهیز بوستان پیروزی به میزهای تنیس و شطرنج

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به منظور ترویج فرهنگ ورزش های همگانی، بوستان پیروزی اراک به میزهای شطرنج و تنیس تجهیز شد.

    حمید حسنی سرپرست سازمان از نصب ۳ میز شطرنج  و ۳ میز تنیس در بوستان پیروزی خبر داد و گفت: در ادامه تجهیزات بوستان های اراک در زمینه ورزشی ، تجهیز بوستان پیروزی اراک به وسایل ورزشی در دستور کار قرار گرفته شد که در این راستا ۳ میز شطرنج و ۳ میز تنیس جانمایی و نصب گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش