انتصاب مهندس شفیعی شهردار اراک به عنوان عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی، دکتر مرادی دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و دکتر ملایی رییس فدراسیون ورزش های همگانی کشور، طی حکمی مهندس شفیعی شهردار اراک را نظر به تعهد، تخصص و اهتمام در جهت توسعه ورزش شهروندی و همچنین به منظور اجرای موفق طرح ملی شهرهای فعال ایران(شفا)، به عنوان "عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران"منصوب نمودند.
در این مراسم وزیر ورزش و جوانان، رییس فدراسیون ورزش های همگانی کشور، شهردار تهران بزرگ و دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از اهتمام و جدیت مهندس شفیعی شهردار اراک در امر توسعه ورزش شهروندی، تقدیر و تشکر نمودند.
شایان ذکر است از بین کلان‌شهرهای کشور ۸ شهر که در حوزه ورزش همگانی فعالیت بیشتری داشتند بدین منظور انتخاب شده اند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش