نشست هم اندیشی با روسای هیات های ورزش همگانی استان مرکزی و شهرستان اراک

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی صبح روز دوشنبه بیستم مرداد ماه نشست و هم اندیشی روسای هیات ورزش های همگانی استان مرکزی و شهرستان اراک با سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک در خصوص راهکارهای توسعه ورزش همگانی در زمان کرونا در سالن کنفرانس سازمان برگزار شد.

     در این جلسه که با حضور حسنی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و کارشناسان ورزشی، نان بده رییس هیات ورزش های همگانی استان مرکزی و عسگری رییس هیات ورزش های همگانی شهرستان اراک در سالن جلسات سازمان برگزار شد و در  این جلسه طرفین در خصوص تعامل و همکاری بیشتر در خصوص توسعه و ارتقای ورزش های همگانی به ویژه در زمان کرونا به بحث تبادل و نظر پرداختند.
    در انتهای این جلسه ضمن تقدیر از زحمات حسنی و حوزه ورزش سازمان بنا به پیشنهاد آقای عسگری رییس هیات ورزش های همگانی شهرستان اراک حکم عضویت هیات رئیسه و شورای عالی توسعه ورزش های همگانی شهرستان اراک به ایشان تقدیم گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش