ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه در مدرسه دخترانه سادات

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز چهارشنبه مورخ 30بهمن ماه ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان مدسه دخترانه"سادات" در قالب مسابقه داژبال برگزار شد.در این برنامه با حضور کارشناس سازمان مدیریت پسماند مطالب آموزشی در حوزه تفکیک زباله ارائه گردید.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش